Nasze początki w Chamuka

Pierwszy pawilon

Remont 2019

Stołówka z kuchnią

Przygotowanie terenu 2019

Dom sióstr

Remont 2018-2019
X